E.coli in het water

Het kost het meeste tijd en is misschien wel het meest ingewikkelde experiment uit de Waterbox: het meten van E.coli bacteriën. Tot en met 12 juni is het experiment 27 keer uitgevoerd. Een mooi begin. We hopen dat er nog veel metingen volgen.

Er werd veel vaker wél E.coli aangetroffen dan niet. Van de 27 metingen bevatte namelijk slechts 5 watermonsters geen E.coli. In de figuur hieronder staan alle metingen weergeven, omgerekend naar hoeveel E.coli er in 100 ml water zit. Dit volume wordt wereldwijd gebruikt in onderzoek naar deze bacterie.

Zwemwater

De metingen laten behoorlijk verschillende resultaten zien, maar wat is nu een hoeveelheid die in het water mag zitten? Zitten er minder dan 500 E.coli bacteriën per 100 ml in dat worden officiële zwemwateren als “goed” beoordeeld. En als langere tijd de grens van 500 niet wordt overschreden is het water zelfs “uitstekend”. Als er aantallen van meer dan 1800 E.coli’s worden aangetroffen wordt er gewaarschuwd om niet te gaan zwemmen. Dit is de interventiewaarde en wordt met de rode lijn in de grafiek aangegeven. Tot nu toe zijn er 8 metingen die een iets of veel hogere waarde dan 1800 laten zien, met een uitschieter van zelfs ruim 7000 E.coli per 100 ml. In de meeste gevallen blijft het aantal E.coli onder de lijn. De hoge uitschieters van ruim 7000 E.coli per 100 ml zijn gevonden bij Victoria-Regiabrug, nabij het Meridiaanpark.

Vaak wordt na hevige regenval enkele dagen hogere waarden E.coli in het water gevonden, onder andere doordat vogelpoep/hondenpoep van de straat en grasvelden het water in kan spoelen. Hoe dat met de regenbuien van de afgelopen tijd in Almere zit, is leuk om zelf te gaan onderzoeken!

[De tekst loopt door onder de afbeelding]