Op naar de eindsprint!

We hebben nog tot maandag om ons doel te bereiken. Help jij ons mee in de eindsprint naar de 1.000 metingen? Natuurlijk kunnen we al veel informatie halen uit alle metingen die tot nu toe zijn gedaan, maar hoe meer data we hebben, hoe interessanter de uitkomsten zijn. Heb je dus al metingen gedaan, maar ze nog niet ingevoerd? Doe dat dan alsnog deze week. Overigens kun je ook na het sluiten van de officiële meetperiode metingen blijven doen en invullen. De website blijft ook na maandag gewoon functioneren; er is vanaf dan alleen geen ondersteuning meer vanuit de helpdesk. We houden jullie op de hoogte over een eventueel vervolg van het project.

Nuttig data

Wij zijn niet de enige die de informatie van Almere meet water nuttig gebruiken. Tjerk doet mee, omdat hij de informatie die zijn eigen metingen oplevert wil gebruiken voor een profielwerkstuk over de waterkwaliteit in Almere. Daarvoor heeft hij maar liefst 38 metingen uitgevoerd in september. Hij is daarmee de gelukkige winnaar van een regenton geworden.