Over het project

Almere meet water is een citizen science (burgerwetenschap) project dat onderdeel is van het Waterplan Almere. De gezamenlijke ambitie van het Waterplan is Almere te versterken als een ‘stad van het zuiverste water’, een ondernemende, veelzijdige waterstad.